1 watt hour to kilojoules

Convert 1 watt hour to kilojoule

1 watt hour is 3.6 kilojoule.

More related conversions

Conversion of 1 watt hour to other units

Watt hour
1.00 watt hour = 0.86 calorie
1.00 watt hour = 2,655.22 foot pound-force
1.00 watt hour = 3,600.00 joule
1.00 watt hour = 3.60 kilojoule
1.00 watt hour = 0.00 kilowatt hour
1.00 watt hour = 22,469,385,462,307,604.00 megaelectronvolt
1.00 watt hour = 0.00 megajoule
1.00 watt hour = 0.00 megawatt hour
1.00 watt hour = 3,600.00 newton metre

Watt hour to kilojoule conversion chart

Watt hour Kilojoule
1.00 Wh 3.60 kJ
1.10 Wh 3.96 kJ
1.20 Wh 4.32 kJ
1.30 Wh 4.68 kJ
1.40 Wh 5.04 kJ
1.50 Wh 5.40 kJ
1.60 Wh 5.76 kJ
1.70 Wh 6.12 kJ
1.80 Wh 6.48 kJ
1.90 Wh 6.84 kJ
2.00 Wh 7.20 kJ
2.10 Wh 7.56 kJ
2.20 Wh 7.92 kJ
2.30 Wh 8.28 kJ
2.40 Wh 8.64 kJ
2.50 Wh 9.00 kJ
2.60 Wh 9.36 kJ
2.70 Wh 9.72 kJ
2.80 Wh 10.08 kJ
2.90 Wh 10.44 kJ
3.00 Wh 10.80 kJ
3.10 Wh 11.16 kJ
3.20 Wh 11.52 kJ
3.30 Wh 11.88 kJ
3.40 Wh 12.24 kJ
3.50 Wh 12.60 kJ
3.60 Wh 12.96 kJ
3.70 Wh 13.32 kJ
3.80 Wh 13.68 kJ
3.90 Wh 14.04 kJ
4.00 Wh 14.40 kJ
4.10 Wh 14.76 kJ
4.20 Wh 15.12 kJ
4.30 Wh 15.48 kJ
4.40 Wh 15.84 kJ
4.50 Wh 16.20 kJ
4.60 Wh 16.56 kJ
4.70 Wh 16.92 kJ
4.80 Wh 17.28 kJ
4.90 Wh 17.64 kJ
5.00 Wh 18.00 kJ