1 square millimetre to square feet

Convert 1 square millimetre to square foot

1 square millimetre is 0 square foot.

More related conversions

Conversion of 1 square millimetre to other units

Square millimetre
1.00 square millimetre = 0.00 acre
1.00 square millimetre = 0.00 hectare
1.00 square millimetre = 0.01 square centimetre
1.00 square millimetre = 0.00 square foot
1.00 square millimetre = 0.00 square kilometre
1.00 square millimetre = 0.00 square metre
1.00 square millimetre = 0.00 square mile

Square millimetre to square foot conversion chart

Square millimetre Square foot
1.00 mm2 0.00 ft2
1.10 mm2 0.00 ft2
1.20 mm2 0.00 ft2
1.30 mm2 0.00 ft2
1.40 mm2 0.00 ft2
1.50 mm2 0.00 ft2
1.60 mm2 0.00 ft2
1.70 mm2 0.00 ft2
1.80 mm2 0.00 ft2
1.90 mm2 0.00 ft2
2.00 mm2 0.00 ft2
2.10 mm2 0.00 ft2
2.20 mm2 0.00 ft2
2.30 mm2 0.00 ft2
2.40 mm2 0.00 ft2
2.50 mm2 0.00 ft2
2.60 mm2 0.00 ft2
2.70 mm2 0.00 ft2
2.80 mm2 0.00 ft2
2.90 mm2 0.00 ft2
3.00 mm2 0.00 ft2
3.10 mm2 0.00 ft2
3.20 mm2 0.00 ft2
3.30 mm2 0.00 ft2
3.40 mm2 0.00 ft2
3.50 mm2 0.00 ft2
3.60 mm2 0.00 ft2
3.70 mm2 0.00 ft2
3.80 mm2 0.00 ft2
3.90 mm2 0.00 ft2
4.00 mm2 0.00 ft2
4.10 mm2 0.00 ft2
4.20 mm2 0.00 ft2
4.30 mm2 0.00 ft2
4.40 mm2 0.00 ft2
4.50 mm2 0.00 ft2
4.60 mm2 0.00 ft2
4.70 mm2 0.00 ft2
4.80 mm2 0.00 ft2
4.90 mm2 0.00 ft2
5.00 mm2 0.00 ft2

Related square millimetres around 1 square millimetre: