1 square mile to square kilometres

Convert 1 square mile to square kilometre

1 square mile is 2.59 square kilometre.

More related conversions

Conversion of 1 square mile to other units

Square mile
1.00 square mile = 640.00 acre
1.00 square mile = 259.00 hectare
1.00 square mile = 25,899,881,100.00 square centimetre
1.00 square mile = 27,878,412.00 square foot
1.00 square mile = 2.59 square kilometre
1.00 square mile = 2,589,988.11 square metre
1.00 square mile = 2,589,988,110,000.00 square millimetre

Square mile to square kilometre conversion chart

Square mile Square kilometre
1.00 mi2 2.59 km2
1.10 mi2 2.85 km2
1.20 mi2 3.11 km2
1.30 mi2 3.37 km2
1.40 mi2 3.63 km2
1.50 mi2 3.88 km2
1.60 mi2 4.14 km2
1.70 mi2 4.40 km2
1.80 mi2 4.66 km2
1.90 mi2 4.92 km2
2.00 mi2 5.18 km2
2.10 mi2 5.44 km2
2.20 mi2 5.70 km2
2.30 mi2 5.96 km2
2.40 mi2 6.22 km2
2.50 mi2 6.47 km2
2.60 mi2 6.73 km2
2.70 mi2 6.99 km2
2.80 mi2 7.25 km2
2.90 mi2 7.51 km2
3.00 mi2 7.77 km2
3.10 mi2 8.03 km2
3.20 mi2 8.29 km2
3.30 mi2 8.55 km2
3.40 mi2 8.81 km2
3.50 mi2 9.06 km2
3.60 mi2 9.32 km2
3.70 mi2 9.58 km2
3.80 mi2 9.84 km2
3.90 mi2 10.10 km2
4.00 mi2 10.36 km2
4.10 mi2 10.62 km2
4.20 mi2 10.88 km2
4.30 mi2 11.14 km2
4.40 mi2 11.40 km2
4.50 mi2 11.65 km2
4.60 mi2 11.91 km2
4.70 mi2 12.17 km2
4.80 mi2 12.43 km2
4.90 mi2 12.69 km2
5.00 mi2 12.95 km2

Related square miles around 1 square mile: