1 square metre to square millimetres

Convert 1 square metre to square millimetre

1 square metre is 1000000 square millimetre.

More related conversions

Conversion of 1 square metre to other units

Square metre
1.00 square metre = 0.00 acre
1.00 square metre = 0.00 hectare
1.00 square metre = 10,000.00 square centimetre
1.00 square metre = 10.76 square foot
1.00 square metre = 0.00 square kilometre
1.00 square metre = 0.00 square mile
1.00 square metre = 1,000,000.00 square millimetre

Square metre to square millimetre conversion chart

Square metre Square millimetre
1.00 m2 1,000,000.00 mm2
1.10 m2 1,100,000.00 mm2
1.20 m2 1,200,000.00 mm2
1.30 m2 1,300,000.00 mm2
1.40 m2 1,400,000.00 mm2
1.50 m2 1,500,000.00 mm2
1.60 m2 1,600,000.00 mm2
1.70 m2 1,700,000.00 mm2
1.80 m2 1,800,000.00 mm2
1.90 m2 1,900,000.00 mm2
2.00 m2 2,000,000.00 mm2
2.10 m2 2,100,000.00 mm2
2.20 m2 2,200,000.00 mm2
2.30 m2 2,300,000.00 mm2
2.40 m2 2,400,000.00 mm2
2.50 m2 2,500,000.00 mm2
2.60 m2 2,600,000.00 mm2
2.70 m2 2,700,000.00 mm2
2.80 m2 2,800,000.00 mm2
2.90 m2 2,900,000.00 mm2
3.00 m2 3,000,000.00 mm2
3.10 m2 3,100,000.00 mm2
3.20 m2 3,200,000.00 mm2
3.30 m2 3,300,000.00 mm2
3.40 m2 3,400,000.00 mm2
3.50 m2 3,500,000.00 mm2
3.60 m2 3,600,000.00 mm2
3.70 m2 3,700,000.00 mm2
3.80 m2 3,800,000.00 mm2
3.90 m2 3,900,000.00 mm2
4.00 m2 4,000,000.00 mm2
4.10 m2 4,100,000.00 mm2
4.20 m2 4,200,000.00 mm2
4.30 m2 4,300,000.00 mm2
4.40 m2 4,400,000.00 mm2
4.50 m2 4,500,000.00 mm2
4.60 m2 4,600,000.00 mm2
4.70 m2 4,700,000.00 mm2
4.80 m2 4,800,000.00 mm2
4.90 m2 4,900,000.00 mm2
5.00 m2 5,000,000.00 mm2

Related square metres around 1 square metre: