1 square kilometre to square miles

Convert 1 square kilometre to square mile

1 square kilometre is 0.39 square mile.

More related conversions

Conversion of 1 square kilometre to other units

Square kilometre
1.00 square kilometre = 247.11 acre
1.00 square kilometre = 100.00 hectare
1.00 square kilometre = 10,000,000,000.00 square centimetre
1.00 square kilometre = 10,763,915.05 square foot
1.00 square kilometre = 1,000,000.00 square metre
1.00 square kilometre = 0.39 square mile
1.00 square kilometre = 1,000,000,000,000.00 square millimetre

Square kilometre to square mile conversion chart

Square kilometre Square mile
1.00 km2 0.39 mi2
1.10 km2 0.42 mi2
1.20 km2 0.46 mi2
1.30 km2 0.50 mi2
1.40 km2 0.54 mi2
1.50 km2 0.58 mi2
1.60 km2 0.62 mi2
1.70 km2 0.66 mi2
1.80 km2 0.69 mi2
1.90 km2 0.73 mi2
2.00 km2 0.77 mi2
2.10 km2 0.81 mi2
2.20 km2 0.85 mi2
2.30 km2 0.89 mi2
2.40 km2 0.93 mi2
2.50 km2 0.97 mi2
2.60 km2 1.00 mi2
2.70 km2 1.04 mi2
2.80 km2 1.08 mi2
2.90 km2 1.12 mi2
3.00 km2 1.16 mi2
3.10 km2 1.20 mi2
3.20 km2 1.24 mi2
3.30 km2 1.27 mi2
3.40 km2 1.31 mi2
3.50 km2 1.35 mi2
3.60 km2 1.39 mi2
3.70 km2 1.43 mi2
3.80 km2 1.47 mi2
3.90 km2 1.51 mi2
4.00 km2 1.54 mi2
4.10 km2 1.58 mi2
4.20 km2 1.62 mi2
4.30 km2 1.66 mi2
4.40 km2 1.70 mi2
4.50 km2 1.74 mi2
4.60 km2 1.78 mi2
4.70 km2 1.81 mi2
4.80 km2 1.85 mi2
4.90 km2 1.89 mi2
5.00 km2 1.93 mi2

Related square kilometres around 1 square kilometre: