1 square kilometre to hectares

Convert 1 square kilometre to hectare

1 square kilometre is 100 hectare.

More related conversions

Conversion of 1 square kilometre to other units

Square kilometre
1.00 square kilometre = 247.11 acre
1.00 square kilometre = 100.00 hectare
1.00 square kilometre = 10,000,000,000.00 square centimetre
1.00 square kilometre = 10,763,915.05 square foot
1.00 square kilometre = 1,000,000.00 square metre
1.00 square kilometre = 0.39 square mile
1.00 square kilometre = 1,000,000,000,000.00 square millimetre

Square kilometre to hectare conversion chart

Square kilometre Hectare
1.00 km2 100.00 ha
1.10 km2 110.00 ha
1.20 km2 120.00 ha
1.30 km2 130.00 ha
1.40 km2 140.00 ha
1.50 km2 150.00 ha
1.60 km2 160.00 ha
1.70 km2 170.00 ha
1.80 km2 180.00 ha
1.90 km2 190.00 ha
2.00 km2 200.00 ha
2.10 km2 210.00 ha
2.20 km2 220.00 ha
2.30 km2 230.00 ha
2.40 km2 240.00 ha
2.50 km2 250.00 ha
2.60 km2 260.00 ha
2.70 km2 270.00 ha
2.80 km2 280.00 ha
2.90 km2 290.00 ha
3.00 km2 300.00 ha
3.10 km2 310.00 ha
3.20 km2 320.00 ha
3.30 km2 330.00 ha
3.40 km2 340.00 ha
3.50 km2 350.00 ha
3.60 km2 360.00 ha
3.70 km2 370.00 ha
3.80 km2 380.00 ha
3.90 km2 390.00 ha
4.00 km2 400.00 ha
4.10 km2 410.00 ha
4.20 km2 420.00 ha
4.30 km2 430.00 ha
4.40 km2 440.00 ha
4.50 km2 450.00 ha
4.60 km2 460.00 ha
4.70 km2 470.00 ha
4.80 km2 480.00 ha
4.90 km2 490.00 ha
5.00 km2 500.00 ha