1 square kilometre to acres

Convert 1 square kilometre to acre

1 square kilometre is 247.11 acre.

More related conversions

Conversion of 1 square kilometre to other units

Square kilometre
1.00 square kilometre = 247.11 acre
1.00 square kilometre = 100.00 hectare
1.00 square kilometre = 10,000,000,000.00 square centimetre
1.00 square kilometre = 10,763,915.05 square foot
1.00 square kilometre = 1,000,000.00 square metre
1.00 square kilometre = 0.39 square mile
1.00 square kilometre = 1,000,000,000,000.00 square millimetre

Square kilometre to acre conversion chart

Square kilometre Acre
1.00 km2 247.11 acre
1.10 km2 271.82 acre
1.20 km2 296.53 acre
1.30 km2 321.24 acre
1.40 km2 345.95 acre
1.50 km2 370.66 acre
1.60 km2 395.37 acre
1.70 km2 420.08 acre
1.80 km2 444.79 acre
1.90 km2 469.50 acre
2.00 km2 494.21 acre
2.10 km2 518.92 acre
2.20 km2 543.63 acre
2.30 km2 568.34 acre
2.40 km2 593.05 acre
2.50 km2 617.76 acre
2.60 km2 642.47 acre
2.70 km2 667.18 acre
2.80 km2 691.89 acre
2.90 km2 716.60 acre
3.00 km2 741.32 acre
3.10 km2 766.03 acre
3.20 km2 790.74 acre
3.30 km2 815.45 acre
3.40 km2 840.16 acre
3.50 km2 864.87 acre
3.60 km2 889.58 acre
3.70 km2 914.29 acre
3.80 km2 939.00 acre
3.90 km2 963.71 acre
4.00 km2 988.42 acre
4.10 km2 1,013.13 acre
4.20 km2 1,037.84 acre
4.30 km2 1,062.55 acre
4.40 km2 1,087.26 acre
4.50 km2 1,111.97 acre
4.60 km2 1,136.68 acre
4.70 km2 1,161.39 acre
4.80 km2 1,186.10 acre
4.90 km2 1,210.82 acre
5.00 km2 1,235.53 acre