1 square centimetre to square millimetres

Convert 1 square centimetre to square millimetre

1 square centimetre is 100 square millimetre.

More related conversions

Conversion of 1 square centimetre to other units

Square centimetre
1.00 square centimetre = 0.00 acre
1.00 square centimetre = 0.00 hectare
1.00 square centimetre = 0.00 square foot
1.00 square centimetre = 0.00 square kilometre
1.00 square centimetre = 0.00 square metre
1.00 square centimetre = 0.00 square mile
1.00 square centimetre = 100.00 square millimetre

Square centimetre to square millimetre conversion chart

Square centimetre Square millimetre
1.00 cm2 100.00 mm2
1.10 cm2 110.00 mm2
1.20 cm2 120.00 mm2
1.30 cm2 130.00 mm2
1.40 cm2 140.00 mm2
1.50 cm2 150.00 mm2
1.60 cm2 160.00 mm2
1.70 cm2 170.00 mm2
1.80 cm2 180.00 mm2
1.90 cm2 190.00 mm2
2.00 cm2 200.00 mm2
2.10 cm2 210.00 mm2
2.20 cm2 220.00 mm2
2.30 cm2 230.00 mm2
2.40 cm2 240.00 mm2
2.50 cm2 250.00 mm2
2.60 cm2 260.00 mm2
2.70 cm2 270.00 mm2
2.80 cm2 280.00 mm2
2.90 cm2 290.00 mm2
3.00 cm2 300.00 mm2
3.10 cm2 310.00 mm2
3.20 cm2 320.00 mm2
3.30 cm2 330.00 mm2
3.40 cm2 340.00 mm2
3.50 cm2 350.00 mm2
3.60 cm2 360.00 mm2
3.70 cm2 370.00 mm2
3.80 cm2 380.00 mm2
3.90 cm2 390.00 mm2
4.00 cm2 400.00 mm2
4.10 cm2 410.00 mm2
4.20 cm2 420.00 mm2
4.30 cm2 430.00 mm2
4.40 cm2 440.00 mm2
4.50 cm2 450.00 mm2
4.60 cm2 460.00 mm2
4.70 cm2 470.00 mm2
4.80 cm2 480.00 mm2
4.90 cm2 490.00 mm2
5.00 cm2 500.00 mm2

Related square centimetres around 1 square centimetre: