1 pascal to millibars

Convert 1 pascal to millibar

1 pascal is 0.01 millibar.

More related conversions

Conversion of 1 pascal to other units

Pascal
1.00 pascal = 0.00 atmosphere
1.00 pascal = 0.00 bar
1.00 pascal = 0.01 hectopascal
1.00 pascal = 0.00 inches of mercury
1.00 pascal = 0.00 kilopascal
1.00 pascal = 0.00 megapascal
1.00 pascal = 0.01 millibar
1.00 pascal = 0.00 pound-force per square inch
1.00 pascal = 0.01 torr

Pascal to millibar conversion chart

Pascal Millibar
1.00 Pa 0.01 mbar
1.10 Pa 0.01 mbar
1.20 Pa 0.01 mbar
1.30 Pa 0.01 mbar
1.40 Pa 0.01 mbar
1.50 Pa 0.02 mbar
1.60 Pa 0.02 mbar
1.70 Pa 0.02 mbar
1.80 Pa 0.02 mbar
1.90 Pa 0.02 mbar
2.00 Pa 0.02 mbar
2.10 Pa 0.02 mbar
2.20 Pa 0.02 mbar
2.30 Pa 0.02 mbar
2.40 Pa 0.02 mbar
2.50 Pa 0.03 mbar
2.60 Pa 0.03 mbar
2.70 Pa 0.03 mbar
2.80 Pa 0.03 mbar
2.90 Pa 0.03 mbar
3.00 Pa 0.03 mbar
3.10 Pa 0.03 mbar
3.20 Pa 0.03 mbar
3.30 Pa 0.03 mbar
3.40 Pa 0.03 mbar
3.50 Pa 0.04 mbar
3.60 Pa 0.04 mbar
3.70 Pa 0.04 mbar
3.80 Pa 0.04 mbar
3.90 Pa 0.04 mbar
4.00 Pa 0.04 mbar
4.10 Pa 0.04 mbar
4.20 Pa 0.04 mbar
4.30 Pa 0.04 mbar
4.40 Pa 0.04 mbar
4.50 Pa 0.05 mbar
4.60 Pa 0.05 mbar
4.70 Pa 0.05 mbar
4.80 Pa 0.05 mbar
4.90 Pa 0.05 mbar
5.00 Pa 0.05 mbar