1 pascal to kilopascals

Convert 1 pascal to kilopascal

1 pascal is 0 kilopascal.

More related conversions

Conversion of 1 pascal to other units

Pascal
1.00 pascal = 0.00 atmosphere
1.00 pascal = 0.00 bar
1.00 pascal = 0.01 hectopascal
1.00 pascal = 0.00 inches of mercury
1.00 pascal = 0.00 kilopascal
1.00 pascal = 0.00 megapascal
1.00 pascal = 0.01 millibar
1.00 pascal = 0.00 pound-force per square inch
1.00 pascal = 0.01 torr

Pascal to kilopascal conversion chart

Pascal Kilopascal
1.00 Pa 0.00 kPa
1.10 Pa 0.00 kPa
1.20 Pa 0.00 kPa
1.30 Pa 0.00 kPa
1.40 Pa 0.00 kPa
1.50 Pa 0.00 kPa
1.60 Pa 0.00 kPa
1.70 Pa 0.00 kPa
1.80 Pa 0.00 kPa
1.90 Pa 0.00 kPa
2.00 Pa 0.00 kPa
2.10 Pa 0.00 kPa
2.20 Pa 0.00 kPa
2.30 Pa 0.00 kPa
2.40 Pa 0.00 kPa
2.50 Pa 0.00 kPa
2.60 Pa 0.00 kPa
2.70 Pa 0.00 kPa
2.80 Pa 0.00 kPa
2.90 Pa 0.00 kPa
3.00 Pa 0.00 kPa
3.10 Pa 0.00 kPa
3.20 Pa 0.00 kPa
3.30 Pa 0.00 kPa
3.40 Pa 0.00 kPa
3.50 Pa 0.00 kPa
3.60 Pa 0.00 kPa
3.70 Pa 0.00 kPa
3.80 Pa 0.00 kPa
3.90 Pa 0.00 kPa
4.00 Pa 0.00 kPa
4.10 Pa 0.00 kPa
4.20 Pa 0.00 kPa
4.30 Pa 0.00 kPa
4.40 Pa 0.00 kPa
4.50 Pa 0.00 kPa
4.60 Pa 0.00 kPa
4.70 Pa 0.00 kPa
4.80 Pa 0.00 kPa
4.90 Pa 0.00 kPa
5.00 Pa 0.01 kPa