1 metre to kilometres

Convert 1 metre to kilometre

1 metre is 0 kilometre.

More related conversions

Conversion of 1 metre to other units

Metre
1.00 metre = 0.00 astronomical unit
1.00 metre = 100.00 centimetre
1.00 metre = 10.00 decimetre
1.00 metre = 3.28 foot
1.00 metre = 9.84 hand
1.00 metre = 39.37 inch
1.00 metre = 0.00 kilometre
1.00 metre = 0.00 lightyear
1.00 metre = 1,000,000.00 micrometre
1.00 metre = 0.00 mile
1.00 metre = 1,000.00 millimetre
1.00 metre = 1,000,000,000.00 newton metre
1.00 metre = 0.00 parsec
1.00 metre = 1,000,000,000,000.00 picometre
1.00 metre = 1.09 yard

Metre to kilometre conversion chart

Metre Kilometre
1.00 m 0.00 km
1.10 m 0.00 km
1.20 m 0.00 km
1.30 m 0.00 km
1.40 m 0.00 km
1.50 m 0.00 km
1.60 m 0.00 km
1.70 m 0.00 km
1.80 m 0.00 km
1.90 m 0.00 km
2.00 m 0.00 km
2.10 m 0.00 km
2.20 m 0.00 km
2.30 m 0.00 km
2.40 m 0.00 km
2.50 m 0.00 km
2.60 m 0.00 km
2.70 m 0.00 km
2.80 m 0.00 km
2.90 m 0.00 km
3.00 m 0.00 km
3.10 m 0.00 km
3.20 m 0.00 km
3.30 m 0.00 km
3.40 m 0.00 km
3.50 m 0.00 km
3.60 m 0.00 km
3.70 m 0.00 km
3.80 m 0.00 km
3.90 m 0.00 km
4.00 m 0.00 km
4.10 m 0.00 km
4.20 m 0.00 km
4.30 m 0.00 km
4.40 m 0.00 km
4.50 m 0.00 km
4.60 m 0.00 km
4.70 m 0.00 km
4.80 m 0.00 km
4.90 m 0.00 km
5.00 m 0.01 km