1 megabit to megabytes

Convert 1 megabit to megabyte

1 megabit is 0.13 megabyte.

More related conversions

Conversion of 1 megabit to other units

Megabit
1.00 megabit = 1,000,000.00 bit
1.00 megabit = 125,000.00 bit
1.00 megabit = 1,000.00 kilobit
1.00 megabit = 0.00 gigabit
1.00 megabit = 0.00 terabit
1.00 megabit = 976.56 kibibit
1.00 megabit = 0.95 mebibit
1.00 megabit = 0.00 gibibit
1.00 megabit = 0.00 tebibit
1.00 megabit = 125.00 kilobit
1.00 megabit = 0.13 megabit
1.00 megabit = 0.00 gigabit
1.00 megabit = 0.00 terabit

Megabit to megabyte conversion chart

Megabit Megabyte
1.00 Mb 0.13 MB
1.10 Mb 0.14 MB
1.20 Mb 0.15 MB
1.30 Mb 0.16 MB
1.40 Mb 0.18 MB
1.50 Mb 0.19 MB
1.60 Mb 0.20 MB
1.70 Mb 0.21 MB
1.80 Mb 0.23 MB
1.90 Mb 0.24 MB
2.00 Mb 0.25 MB
2.10 Mb 0.26 MB
2.20 Mb 0.28 MB
2.30 Mb 0.29 MB
2.40 Mb 0.30 MB
2.50 Mb 0.31 MB
2.60 Mb 0.33 MB
2.70 Mb 0.34 MB
2.80 Mb 0.35 MB
2.90 Mb 0.36 MB
3.00 Mb 0.38 MB
3.10 Mb 0.39 MB
3.20 Mb 0.40 MB
3.30 Mb 0.41 MB
3.40 Mb 0.43 MB
3.50 Mb 0.44 MB
3.60 Mb 0.45 MB
3.70 Mb 0.46 MB
3.80 Mb 0.48 MB
3.90 Mb 0.49 MB
4.00 Mb 0.50 MB
4.10 Mb 0.51 MB
4.20 Mb 0.53 MB
4.30 Mb 0.54 MB
4.40 Mb 0.55 MB
4.50 Mb 0.56 MB
4.60 Mb 0.58 MB
4.70 Mb 0.59 MB
4.80 Mb 0.60 MB
4.90 Mb 0.61 MB
5.00 Mb 0.63 MB