1 kilopascal to megapascals

Convert 1 kilopascal to megapascal

1 kilopascal is 0 megapascal.

More related conversions

Conversion of 1 kilopascal to other units

Kilopascal
1.00 kilopascal = 0.01 atmosphere
1.00 kilopascal = 0.01 bar
1.00 kilopascal = 10.00 hectopascal
1.00 kilopascal = 0.30 inches of mercury
1.00 kilopascal = 0.00 megapascal
1.00 kilopascal = 10.00 millibar
1.00 kilopascal = 1,000.00 pascal
1.00 kilopascal = 0.15 pound-force per square inch
1.00 kilopascal = 7.50 torr

Kilopascal to megapascal conversion chart

Kilopascal Megapascal
1.00 kPa 0.00 mPa
1.10 kPa 0.00 mPa
1.20 kPa 0.00 mPa
1.30 kPa 0.00 mPa
1.40 kPa 0.00 mPa
1.50 kPa 0.00 mPa
1.60 kPa 0.00 mPa
1.70 kPa 0.00 mPa
1.80 kPa 0.00 mPa
1.90 kPa 0.00 mPa
2.00 kPa 0.00 mPa
2.10 kPa 0.00 mPa
2.20 kPa 0.00 mPa
2.30 kPa 0.00 mPa
2.40 kPa 0.00 mPa
2.50 kPa 0.00 mPa
2.60 kPa 0.00 mPa
2.70 kPa 0.00 mPa
2.80 kPa 0.00 mPa
2.90 kPa 0.00 mPa
3.00 kPa 0.00 mPa
3.10 kPa 0.00 mPa
3.20 kPa 0.00 mPa
3.30 kPa 0.00 mPa
3.40 kPa 0.00 mPa
3.50 kPa 0.00 mPa
3.60 kPa 0.00 mPa
3.70 kPa 0.00 mPa
3.80 kPa 0.00 mPa
3.90 kPa 0.00 mPa
4.00 kPa 0.00 mPa
4.10 kPa 0.00 mPa
4.20 kPa 0.00 mPa
4.30 kPa 0.00 mPa
4.40 kPa 0.00 mPa
4.50 kPa 0.00 mPa
4.60 kPa 0.00 mPa
4.70 kPa 0.00 mPa
4.80 kPa 0.00 mPa
4.90 kPa 0.00 mPa
5.00 kPa 0.01 mPa