1 kilometre to decimetres

Convert 1 kilometre to decimetre

1 kilometre is 10000 decimetre.

More related conversions

Conversion of 1 kilometre to other units

Kilometre
1.00 kilometre = 0.00 astronomical unit
1.00 kilometre = 100,000.00 centimetre
1.00 kilometre = 10,000.00 decimetre
1.00 kilometre = 3,280.84 foot
1.00 kilometre = 9,842.52 hand
1.00 kilometre = 39,370.08 inch
1.00 kilometre = 0.00 lightyear
1.00 kilometre = 1,000.00 metre
1.00 kilometre = 1,000,000,000.00 micrometre
1.00 kilometre = 0.62 mile
1.00 kilometre = 1,000,000.00 millimetre
1.00 kilometre = 1,000,000,000,000.00 newton metre
1.00 kilometre = 0.00 parsec
1.00 kilometre = 1,000,000,000,000,000.00 picometre
1.00 kilometre = 1,093.61 yard

Kilometre to decimetre conversion chart

Kilometre Decimetre
1.00 km 10,000.00 dm
1.10 km 11,000.00 dm
1.20 km 12,000.00 dm
1.30 km 13,000.00 dm
1.40 km 14,000.00 dm
1.50 km 15,000.00 dm
1.60 km 16,000.00 dm
1.70 km 17,000.00 dm
1.80 km 18,000.00 dm
1.90 km 19,000.00 dm
2.00 km 20,000.00 dm
2.10 km 21,000.00 dm
2.20 km 22,000.00 dm
2.30 km 23,000.00 dm
2.40 km 24,000.00 dm
2.50 km 25,000.00 dm
2.60 km 26,000.00 dm
2.70 km 27,000.00 dm
2.80 km 28,000.00 dm
2.90 km 29,000.00 dm
3.00 km 30,000.00 dm
3.10 km 31,000.00 dm
3.20 km 32,000.00 dm
3.30 km 33,000.00 dm
3.40 km 34,000.00 dm
3.50 km 35,000.00 dm
3.60 km 36,000.00 dm
3.70 km 37,000.00 dm
3.80 km 38,000.00 dm
3.90 km 39,000.00 dm
4.00 km 40,000.00 dm
4.10 km 41,000.00 dm
4.20 km 42,000.00 dm
4.30 km 43,000.00 dm
4.40 km 44,000.00 dm
4.50 km 45,000.00 dm
4.60 km 46,000.00 dm
4.70 km 47,000.00 dm
4.80 km 48,000.00 dm
4.90 km 49,000.00 dm
5.00 km 50,000.00 dm